Facebook

Studium Grafiki Komputerowej

System kształcenia: zaoczny

Zawód: grafik

Okres nauki: 1 rok

Celem studium jest przygotowanie wykwalifikowanych pracowników dla agencji reklamowych, firm zajmujących się promocją i designem oraz wszelkich obszarów gdzie jest potrzebne wsparcie graficzne.

Charakterystyka szkoły

informacje organizacyjne
Jednoroczna szkoła policealna w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (9.00-16.30) co dwa tygodnie (10 spotkań w semestrze).
Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu.

Szczegóły o kierunku
Celem szkoły jest przygotowanie wykwalifikowanych pracowników dla  agencji reklamowych, działów marketingu (projektowanie i opracowywanie badań, charakterystyka klientów). W programie Studium zostały zawarte przedmioty, których realizacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności dające mozliwość pracy zarówno w małych zespołach jak i dużych firmach . Zdobyte umiejętności zawodowe pozwalają również słuchaczom na samodzielne podejmowanie działalności gospodarczej.

Swoją ofertę adresujemy również do tych osób, które z różnych względów nie chcą lub nie mogą podjąć w danej chwili studiów wyższych, jednakże nie wykluczają takiej możliwości w przyszłości. Dla tych, którzy planują kontynuować naukę na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnym zdobyta wiedza będzie bardzo pomocna.

Dodatkowe informacje o przedmiotach


Słuchacze uczą się języka niemieckiego lub angielskiego w grupach o różnych poziomach zaawansowania.

Pomoc dla Słuchaczy i Absolwentów
Studium prowadzi własny bank ofert pracy poprzez który pomaga swoim absolwentom w znalezieniu atrakcyjnych miejsc pracy.

Kadra Pedagogiczna
Kadrę pedagogiczną tworzą doświadczeni nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia pedagogiczne oraz praktycy - specjaliści.

Miejsce Prowadzenia Zajęć
Szkoła korzysta z sal dydaktycznych w budynku przy ul. Robotniczej 70 B

Studium posiada własną nowocześnie wyposażoną pracownię informatyczną na stałe podłączoną do sieci Internet.

Dla słuchaczy Studium Psychologii są przewidziane programy  photoshop, corel, 3D MAX

Informacje dodatkowe

Kryteria przyjęć do Studium:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
  • kwetionariusz (w sekretariacie szkoły lub na stronie www),
  • 3 zdjęcia,
  • opłata administracyjna 20 zł,
  • decyduje kolejność zgłoszeń.

System zaoczny:

  • czesne za I, II semestr: 250 zł miesięcznie.

Dojazd
ul.Robotniczna 70B.- autobusy: 107,132, 142, 149, 406, 409.

Zapisy na rok szkolny 2018/19 - od 4 lipca 2018r.

WSH PKIW CERT EIG DAES

Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości Wapol

ul. Robotnicza 72B., 53-608 Wrocław
tel./fax (71) 782 22 22, tel. kom. 502 450 982

Copyright © 2007-2018 Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości WAPOL we Wrocławiu Projekt i wykonanie: ITRONIC