Facebook

Zarządzanie Nieruchomościami

EDYCJA : 7

Okres nauki: 2 semestry (288 godz.)

Rekrutacja:
ul. Robotnicza 70B
53-342 Wrocław
tel. 608 051 311608 051 311

e-mail: podyplomowe@humanistyczna.pl

pobierz: karta zgłoszenia

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości. Jest adresowany do: właścicieli i zarządców nieruchomości, członków wspólnot mieszkaniowych, pracowników zarządów domów komunalnych i innych osób zainteresowanych uzyskaniem licencji w zawodzie zarządcy nieruchomości.

 

organizowane przez
Wyższą Szkołą Humanistyczną we Wrocławiu

Informacje organizacyjne

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym (w soboty i niedziele) w godzinach od 8.00 do 15.30 (8 godz. lekcyjnych). Wykłady prowadzone są w budynku dydaktycznym Wyższej Szkoły Humanistycznej przy ul. robotniczej 70B.

Szczegóły o kierunku

Studia podyplomowe są adresowane do: właścicieli i zarządców nieruchomości, firm deweloperskich,członków wspólnot mieszkaniowych, pracowników zarządów domów komunalnych i innych osób zainteresowanych podjęciem pracy w zawodzie zarządcy nieruchomości. Program studiów zawiera kompendium wiedzy niezbędne do prowadzenia własnej działalności w tym zakresie jak i pracy w funkcjonujących firmach związanych z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi jak i komercyjnymi.

Program studiów podyplomowych : zarządzanie nieruchomościami

 

Lp. Tematyka wykładów Liczba godzin
I PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA 84
1. Część ogólna prawa cywilnego 8
2. Podstawy prawa rzeczowego. 12
3. Podstawy prawa zobowiązań 8
4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego 4
5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 4
6. Źródła informacji o nieruchomościach 10
7. Gospodarka przestrzenna 6
8. Gospodarka nieruchomościami 12
9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze 10
10. Gospodarka rolna, leśna i wodna 4
11. Ochrona danych osobowych 2
12. Zamówienia publiczne 4
II PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ 44
1. Podstawy ekonomi 6
2. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 8
3. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 4
4. Elementy finansów i bankowości 6
5. Podstawy matematyki finansowej 6
6. Elementy analizy finansowo –ekonomicznej 6
7. Elementy rachunkowości 4
8. Elementy planowania i kalkulacji kosztów 4
III PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ. 42
1. Podstawy budownictwa. 10
2. Przegląd technologii w budownictwie 6
3. Procesy inwestycyjne w budownictwie 4
4. Eksploatacja nieruchomości 6
5. Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji 6
6. Przeglądy techniczne i remonty 6
7. Podstawy kosztorysowania 4
IV ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI 8
1. Status prawny nieruchomości 4
2. Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości 2
3. Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządców nieruchomości 2
V ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 84
1. Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami 2
2. Umowa o zarządzanie nieruchomością 6
3. Plan zarządzania 20
4. Procedury w zarządzaniu nieruchomością 8
5. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami 4
6. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 20
7. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi 16
8. Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi 8
VI UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE 16
1. Rzeczoznawstwo majątkowe – wybrane zagadnienia 4
2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia 4
3. Doradztwo na rynku nieruchomości 4
4. Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji 4
VII SEMINARIA DYPLOMOWE I EGZAMIN 10
Ogółem 288

 

Firma pomaga przy organizacji praktyki zawodowej.

Informacje dodatkowe

Studium jest adresowane do osób posiadających wykształcenie wyższe.

Kryteria przyjęć:

  • karta zgłoszenia,
  • dwie fotografie,
  • odpis dyplomu studiów wyższych,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • potwierdzenie opłaty wpisowej na konto Wyższej Szkoły Humanistycznej,
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w biurze rekrutacyjnym).

Opłaty

  • wpisowe: 150 zł
  • 3200zł ( 10 rat po 320zł)

Wpłaty należy dokonać na konto Wyższej Szkoły Humanistyczej:
PKO numer 34 1440 1156 0000 0000 0158 5061


Rabaty

  • 2% dla płacących za semestr z góry
  • 4% dla płacących za rok z góry

 

Dojazd
ul. Robotnicza 70.- autobusy: 107, 109, 132, 142, 149, 406, 409 i tramwaj linii 23

WSH PKIW CERT EIG DAES

Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości Wapol

ul. Robotnicza 72B., 53-608 Wrocław
tel./fax (71) 782 22 22, tel. kom. 502 450 982

Copyright © 2007-2018 Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości WAPOL we Wrocławiu Projekt i wykonanie: ITRONIC