Facebook

Wycena Nieruchomości

EDYCJA : 3

Okres nauki :2 semestry(288 godz.)

Rekrutacja:

ul. Robotnicza 70 B

53-342 Wrocław

tel.71 78 338 2871 78 338 28 ,   608 051 311608 051 311

71

e-mail: podyplomowe@humanistyczna.pl

pobierz: karta zgłoszenia

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie Słuchacza do profesjonalnego wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

 

organizowane przez
Wyższą Szkołą Humanistyczną we Wrocławiu

Informacje organizacyjne
Studia prowadzone są w systemie zaocznym (w soboty i niedziele), dwa zjazdy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w budynku dydaktycznym Wyższej Szkoły Humanistycznej przy ul. Robotniczej 70B.

Szczegóły o kierunku
Studia podyplomowe adresowane są do osób pragnących uzyskać tytuł zawodowy i wykonywać zawód licencjonowanego rzeczoznawcy majątkowego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomości od 1 stycznia 2014 licencję zawodową mogą ubiegać się osoby posiadające wyższe wykształcenie , które ukończyły studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, odbyły 6 miesięczną praktykę zawodową i przystąpiły do egzaminu końcowego.

 

Program studiów podyplomowych : wycena nieruchomości

 

Lp. Tematyka wykładów Liczba godzin
I PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA 84
1. Część ogólna prawa cywilnego 8
2 Podstawy prawa rzeczowego. 12
3. Podstawy prawa zobowiązań 8
4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego 4
5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 4
6. Źródła informacji o nieruchomościach 10
7. Gospodarka przestrzenna 6
8. Gospodarka nieruchomościami 12
9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze 10
10. Gospodarka rolna, leśna i wodna 4
11, Ochrona danych osobowych 2
12. Zamówienia publiczne 4
II PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ 44
1. Podstawy ekonomi 6
2. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 8
3. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 4
4. Elementy finansów i bankowości 6
5. Podstawy matematyki finansowej 6
6. Podstawy statystyki i ekonometrii 10
7. Elementy rachunkowości 4
III PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ 30
1. Podstawy budownictwa. 10
2. Przegląd technologii w budownictwie 6
3. Procesy inwestycyjne w budownictwie 4
4. Eksploatacja nieruchomości 6
5. Podstawy kosztorysowania 4
IV RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 8
1. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego 4
2. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych 2
3. Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego 2
V WYCENY NIERUCHOMOŚCI 96
1. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości 4
2. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny 6
3. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce 26
4. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych 8
5. Wycena nieruchomości zurbanizowanych 10
6. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych i roślin ozdobnych i gruntów pod wodami. 8
7. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych 6
8. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych 18
9. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością 4
10. Wycena masowa 4
11. Dokumentacja procesu wyceny 2
VI UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE 16
1. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - wybrane zagadnienia 4
2. Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia 4
3. Doradztwo na rynku nieruchomości 4
4. Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji 4
VII. SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN 10

Razem 288

 

Informacje dodatkowe

Studium jest adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie.

Kryteria przyjęć:

  • karta zgłoszenia,
  • dwie fotografie,
  • odpis dyplomu studiów wyższych,
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty wpisowej na konto Wyższej Szkoły Humanistycznej,
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w biurze rekrutacyjnym).

Opłaty

  • wpisowe: 150 zł,
  • 3500zł ( 10 rat po 350zł )

Wpłaty należy dokonać na konto Wyższej Szkoły Humanistyczej:
PKO numer : 34 1440 1156 0000 0000 0158 5061


Rabaty

  • 2% dla płacących za semestr z góry
  • 4% dla płacących za rok z góry


 

Dojazd
ul. Robotnicza 70, - autobusy: 107, 109, 132, 142, 149, 406, 409 i tramwaj linii 23

WSH PKIW CERT EIG DAES

Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości Wapol

ul. Robotnicza 72B., 53-608 Wrocław
tel./fax (71) 782 22 22, tel. kom. 502 450 982

Copyright © 2007-2018 Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości WAPOL we Wrocławiu Projekt i wykonanie: ITRONIC