Facebook

Wnętrza & Design

EDYCJA : VI

Zapraszamy na studia podyplomowe oparte na nowatorskim programie             

+  INSIDE OUT - projektowanie wnętrzem zewnętrza

+  OUTSIDE IN - projektowanie zewnętrzem wnętrza

 

Okres nauki: 2 semestry ( 250 godzin)

Rekrutacja:
tel. 71 78 338 28 , 608 051 311

Wrocław ul. Robotnicza 70B
e-mail: podyplomowe@humanistyczna.pl


 

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

wydział   Architektury Wnętrz

Organizacja i przebieg zajęć:

 • Studia podyplomowe obejmują 250 godzin zajęć zgodnie z programem studiów
 • Studia trwają 2 semestry.
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu w budynku dydaktycznym Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 70B
 • Studenci Studiów Podyplomowych- WNĘTRZA & DESIGN zobowiązani są do zaliczeń egzaminów objętych programem Studiów, oraz do obrony pracy dyplomowej.
 • Słuchacze  otrzymują świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych- WNĘTRZA & DESIGN

PROGRAM STUDIÓW obejmuje min zagadnienia:

I. WSPÓŁCZESNY DESIGN

Design jako zjawisko między sztuką a przedsiębiorczością. Wybrane zjawiska design’u, produkty, projektanci –  klasyka wzornictwa i rozwiązania współczesne.

II .PERCEPCJA WNĘTRZA    

1. Percepcja akustyczna

2. Percepcja wizualna

III .PROJEKTOWANIE KONCEPCYJNE

Tworzenie własnych koncepcji jak i realizacja zadań zleconych poprzez właściwy dobór rozwiązań koncepcyjnych i dopasowanie propozycji projektowych do oczekiwań zleceniodawcy.

IV. PODSTAWY TEORII PROJEKTOWANIA

1. Warsztat techniczny

2.Instalacje we wnętrzu

3. Ergonomia

V. KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

1. ArchiCAD w architekturze wnętrz

2. Technologie obróbki obrazu - photoshop

 

V. PROJEKTOWANIE WNĘTRZ I DETAL

1. Specyfika projektowania wnętrz mieszkalnych i detalu

2. Specyfika projektowania wnętrz użyteczności publicznej
i detalu

3. Projektowanie koncepcyjne

4. Projektowanie płaskie i przestrzenne

W ramach zajęć   tego bloku programowego proponuje się następujące pracownie:

A. PRACOWNIA  PROJEKTOWANIA WNĘTRZ MIESZKALNYCH I DETALU

B. PRACOWNIA PROJEKTOWANIE WNĘTRZ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I DETALU

 

Celem Studiów Podyplomowych – WNĘTRZA & DESIGN jest:

 • poszerzenie zainteresowań i wiedzy, na poziomie teoretycznym i praktyczny m, z zakresu projektowania wnętrz w oparciu o autorski program Studiów Podyplomowych – WNĘTRZA & DESIGN

Treści Studiów Podyplomowych - WNĘTRZA & DESIGN zawarte są w programie autorski m poszczególnych zjazdów studiów

Metodami nauczania na Studiach Podyplomowych – WNĘTRZA & DESIGN są:

 • wykłady z przedmiotów zgodnie z programem autorskim studiów
 • ćwiczenia w formie konsultacji indywidualnych( korekty) i grupowych kolejnych etapów pracy nad projektem, w szczególności- koncepcyjnym, również  tablicą wnętrzarska, modelem.

Umiejętności absolwenta Studiów Podyplomowych WNĘTRZA & DESIGN:

Indywidualna praca koncepcyjna nad projektem, poszerzenie kreatywności w oparciu o design, pozakomercyjna umiejętność szukania inspiracji, kreowanie wyobrażni  płaskiej  i sposo bu jej przekazu w formie wykonania tablicy wnętrzarskiej jako kompozycji płaskiej, oraz kreowanie wyobrażni przestrzennej poprzez  wykonanie modelu przestrzennego projektowanej przestrzeni.

Stronę ilustrują prace dyplomowe absolwentów.

Informacje dodatkowe

Adresatami studiów są osoby z wykształceniem wyższym/ co najmniej licencjackim/

Osoby bez wykształcenia kierunkowego mają szansę uzupełnić swoje umiejętności zapisując się na kurs rysunku i malarstwa.

Kryteria przyjęć:

 • karta zgłoszenia
 • dwie fotografie
 • dyplom studiów wyższych
 • kserokopia dowodu osobistego
 • powtwierdzenie opłaty wpisowej na konto Wyższej Szkoły Humanistycznej
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych ( dostępna w biurze rekrutacyjnym)
 • rozmowa kwalifikacyjna

Dokumenty można złożyć osobiście w dziekanacie Wyższej Szkoły Humanistycznej - ul. Robotnicza 70B w godz. 8.00 -15.30 lub przesłać pocztą na adres :

Wyższa Szkoła Humanistyczna

ul. Robotnicza 70B

53-608 Wrocław

Opłaty:

 • wpisowe 150 zł

 • 3500zł ( 10 rat po 350zł )

Wpłaty należy dokonać na konto Wyższej Szkoły Humanistycznej
PKO 34 1440 1156 0000 0000 0158 5061

 

Rabaty:

2 % dla płacących za semestr z góry

4 % dla płacących za rok z góry

 


WSH PKIW CERT EIG DAES

Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości Wapol

ul. Robotnicza 72B., 53-608 Wrocław
tel./fax (71) 782 22 22, tel. kom. 502 450 982

Copyright © 2007-2018 Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości WAPOL we Wrocławiu Projekt i wykonanie: ITRONIC