Facebook

Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

EDYCJA 12

Okres nauki: 2 semestry (216 godz.)

Rekrutacja:
ul. Robotnicza 70B
53-342 Wrocław
tel.71 78 338 2871 78 338 28 ; 608 051 311 71 782 22 2777

e-mail: podyplomowe@humanistyczna.pl

pobierz: karta zgłoszenia

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.

 


Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

Informacje organizacyjne
Studia prowadzone są w systemie zaocznym (w soboty i niedziele), dwa zjazdy w miesiącu, w godzinach od 9.00 do 15.30 (8 godz. lekcyjnych). Zajęcia odbywają się w budynku dydaktycznym Wyższej Szkoły Humanistycznej przy ul. Robotniczej 70 B.

Szczegóły o kierunku

Studia podyplomowe  z zakresu pośrednictwo w  w obrocie nieruchomościami to kompendium wiedzy niezbędne każdemu , kto planuje podjecie pracy w tej branży zatruniając się w biurze nieruchomości albo zkładając własną działalność gospodarczą.Od 1 stycznia 2014r. w wyniku ustawy deregulacyjnej nie ma żadnych ograniczeń i wymoogów do pracy w zawodzie pośrednika.

 

Program  studiów podyplomowych: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 

Lp. Tematyka wykładów Liczba godzin
I PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA 84
1. Część ogólna prawa cywilnego 8
2. Podstawy prawa rzeczowego. 12
3. Podstawy prawa zobowiązań 8
4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego 4
5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 4
6. Źródła informacji o nieruchomościach 10
7. Gospodarka przestrzenna 6
8. Gospodarka nieruchomościami 12
9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze 10
10. Gospodarka rolna, leśna i wodna 4
11. Ochrona danych osobowych 2
12. Zamówienia publiczne 4
II PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ 24
1. Podstawy ekonomi 6
2. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 8
3. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 4
4. Elementy finansów i bankowości 6
III PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ. 26
1. Podstawy budownictwa. 10
2. Przegląd technologii w budownictwie 6
3. Procesy inwestycyjne w budownictwie 4
4. Eksploatacja nieruchomości 6
IV POŚREDNIK W OBRCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 8
1. Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami 4
2. Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami 2
3. Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami 2
V OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 48
1. Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami. 2
2. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 6
3. Procedury w obrocie nieruchomościami 20
4. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami. 4
5. Zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomościami 4
6. Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami 6
7. Notariusz w obrocie nieruchomościami 6
VI UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE 16
1. Rzeczoznawstwo majątkowe - wybrane zagadnienia 4
2. Zarządzanie nieruchomościami - wybrane zagadnienia 4
3. Doradztwo na rynku nieruchomości 4
4. Sztuka argumentacji 4
VII SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN 10
Ogółem 216

Informacje dodatkowe

Studium jest adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie.

Kryteria przyjęć:

  • karta zgłoszenia,
  • dwie fotografie,
  • odpis dyplomu studiów wyższych,
  • potwierdzenie opłaty wpisowej na konto Wyższej Szkoły Humanistycznej,
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w biurze rekrutacyjnym).

Opłaty

  • wpisowe: 150 zł
  • 3200 zł ( 10 rat po 320zł )

Wpłaty należy dokonać na konto Wyższej Szkoły Humanistyczej:
PKO numer 34 1440 1156 0000 0000 0158 5061


Rabaty

  • 2% dla płacących za semestr z góry
  • 4% dla płacących za rok z góry


 

Dojazd
ul. Robotnicza 70 B. - autobusy: 107, 109, 132, 142, 149, 406, 409 i tramwaj linii 23

WSH PKIW CERT EIG DAES

Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości Wapol

ul. Robotnicza 72B., 53-608 Wrocław
tel./fax (71) 782 22 22, tel. kom. 502 450 982

Copyright © 2007-2019 Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości WAPOL we Wrocławiu Projekt i wykonanie: ITRONIC