Facebook

Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami

EDYCJA : 1

Rekrutacja: tel. 071/ 78 338 28, 608 051 311

Wrocław ul. Robotnicza 70B,
e-mail: podyplomowe@humanistyczna.pl
Pobierz: karta zgłoszenia

Czas trwania : 2 semestry (350 godzin)

Program studiów jest zgodny z minimami programowymi z zakresu pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami  ogłoszonymi przez Ministra Infrastruktury.

Charakterystyka studiów:

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu zaprasza do podjęcia nauki na studiach podyplomowych z zakresu gospodarki nieruchomościami. Program studiów  umożliwia  zdobycie wiedzy i uprawnień do pracy w dwóch zawodach : pośrednik w obrocie nieruchomościami i zarządca nieruchomości.

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu pośrednika i zarządcy nieruchomości. Rozwój branży dewloperskiej oraz rosnący rynek nieruchomości komercyjnych spowodował zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się nieruchomościami. Wychodząc na przeciw potrzebom rynku oferujemy możliwość zdobycia uprawnień do wykonywania dwóch atrakcyjnych zawodów w ciągu jednego roku nauki.

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe planujące zawiązanie swojej kariery  zawodowej z nieruchomościami zarówno sprzedażą jak i administrowaniem.

Kadra dydaktyczna:

Kadra naukowo-dydaktyczna Wyższej Szkoły Humanistycznej oraz praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami i rzeczoznawcy majątkowi.

Ramy programu studiów:

 • BLOK PRAWNY
 • Prawo cywilne i administracyjne
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka przestrzenna oraz rolna, leśna i wodna
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • BLOK EKONOMICZNY
 • Podstawy ekonomii i rynku nieruchomości
 • Analiza finansowo- ekonomiczna
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Podstawy kosztorysowania
 • Planowanie i kalkulacja kosztów
 • Podstawy finansów i bankowości
 • BLOK TECHNICZNY
 • Podstawy budownictwa
 • Technologie w budownictwie i proces inwestycyjny
 • Eksploatacja nieruchomości
 • ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
 • Umowa o zarządzanie nieruchomością
 • Plan zarządzania nieruchomością
 • Procedury zarządzania nieruchomością
 • Zarządzanie nieruchomością mieszkalną
 • Zarządzanie nieruchomością komercyjną
 • Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi
 • POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Umowa pośrednictwa
 • Procedury w obrocie nieruchomościami
 • Współpraca pośrednika z bankami
 • Notariusz w obrocie nieruchomościami
 • ZAGADNIENIA INTERDYSCYPLINARNE
 • Wybrane zagadnienia z rzeczoznawstwa majątkowego
 • Doradztwo na rynku nieruchomości
 • Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji
 • Seminarium dyplomowe i egzamin

Szczegółowy program do pobrania

Organizacja i przebieg zajęć:

Studia Podyplomowe obejmują 350  godzin zajęć dydaktycznych, wykładów, seminariów, ćwiczeń i testów wiedzy. Nauka trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa lub trzy razy w miesiącu. W ramach Studiów słuchacze zobowiązani są do zaliczeń egzaminów objętych programem Studiów oraz obrony pracy dyplomowej. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu.

Zasady rekrutacji:

Dokumenty

 • karta zgłoszenia,
 • dwie fotografie,
 • odpis dyplomu studiów wyższych,
 • potwierdzenie opłaty wpisowej na konto Wyższej Szkoły Humanistycznej PKO 34 1440 1156 0000 0000 0158 5061,

należy składać osobiście lub listownie na adres:

Wyższa Szkoła Humanistyczna  we Wrocławiu
Studia Podyplomowe

ul. Robotnicza 70B
53-608 Wrocław

Opłaty

 • wpisowe – 150 zł
 • 3500 zł (10 rat po 350 zł)

W czasie trwania nauki Słuchacz nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów

* warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest odpowiednia liczba kandydatów na danym kierunku studiów.

WSH PKIW CERT EIG DAES

Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości Wapol

ul. Robotnicza 72B., 53-608 Wrocław
tel./fax (71) 782 22 22, tel. kom. 502 450 982

Copyright © 2007-2018 Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości WAPOL we Wrocławiu Projekt i wykonanie: ITRONIC