Facebook

Kontroler  finansowy - NOWOŚĆ

Rekrutacja: tel. 071/ 78 338 28, 608 051 311608 051 311

Wrocław ul. Robotnicza 70B
e-mail: podyplomowe@humanistyczna.pl
Pobierz: karta zgłoszenia

Program studiów  jest przygotowany  i realizowany we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie.

Charakterystyka studiów:

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu zaprasza do podjęcia nauki na studiach podyplomowych z zakresu kontroli finansowej  organizowanych wspólnie z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej .

Zakres studiów umożliwi poznanie podstawowych problemów i działalności podmiotów gospodarczych. Pozwoli również na uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli wewnętrznej w organizacji, doskonalenie  umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania, prowadzenia kontroli oraz pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego.

Celem studiów
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania kontroli wewnętrznej  i zewnętrznej
w aspekcie identyfikacji możliwości nadużyć i przestępstw gospodarczych poprzez poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu.

Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych w sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze publicznym

Kadra dydaktyczna:
Praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kierowania zespołami kontrolnymi, planowania
i przeprowadzania kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w sektorze publicznym i prywatnym oraz kadra naukowo-dydaktyczna Wyższej Szkoły Humanistycznej.


Ramy program studiów :

 • Wprowadzenie do tematyki kontroli
 • Organizacja kontroli w organizacji. Planowanie w kontroli
 • Metodyka przeprowadzania kontroli
 • Rachunkowość finansowa
 • Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Podstawy prawa  podatkowego
 • Rachunkowość podatkowa
 • Podstawy prawa zamówień publicznych
 • Metodyka doboru próby  w kontroli wewnętrznej
 • Kontrola Państwowa – rodzaje, zasady, metodyka
 • Kontrola finansowa
 • Kontrola systemów informatycznych

szczegółowy program do pobrania


Organizacja i przebieg zajęć:
Studia Podyplomowe obejmują 200 godzin zajęć dydaktycznych, wykładów, seminariów, ćwiczeń i testów wiedzy. Nauka trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu. W ramach Studiów słuchacze zobowiązani są do zaliczeń egzaminów objętych programem Studiów oraz obrony pracy dyplomowej. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów Podyplomowych  Wyższej Szkoły Humanistycznej  oraz certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej .

Zasady rekrutacji:
Dokumenty

 • karta zgłoszenia,
 • dwie fotografie,
 • odpis dyplomu studiów wyższych,
 • potwierdzenie opłaty wpisowej na konto Wyższej Szkoły Humanistycznej
  Nordea Bank Polska S.A. 34 1440 1156 0000 0000 0158 5061,
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w biurze rekrutacyjnym).

Opłaty

 • wpisowe - 150 zł
 • 3500 zł ( 10 rat po 350 zł )

* warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest odpowiednia liczba kandydatów na danym kierunku studiów.

WSH PKIW CERT EIG DAES

Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości Wapol

ul. Robotnicza 72B., 53-608 Wrocław
tel./fax (71) 782 22 22, tel. kom. 502 450 982

Copyright © 2007-2018 Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości WAPOL we Wrocławiu Projekt i wykonanie: ITRONIC