Facebook

Grafika komputerowa w architekturze wnętrz

EDYCJA : 3

Rekrutacja: tel. 071/ 78 338,28; 608 051 311

ul. Robotnicza 70 B          

e-mail: podyplomowe@humanistyczna.pl
Pobierz: karta zgłoszenia


Czas trwania : 2 semestry (230 godzin)

 

Cel studiów:
Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności projektowania oraz uzyskanie szerokiej wiedzy na temat typografii, zasad kompozycji oraz właściwych zestawień kolorystycznych, umożliwiających tworzenie aranżacji wnętrz z zastosowaniem nowoczesnego narzędzia jakim są programy graficzne. Słuchacze uczą się określania kluczowych założeń i wytycznych do realizacji projektów graficznych oraz metod współpracy z klientem-zleceniodawcą. Zdobywają wiedzę z zakresu przenoszenia koncepcji artystycznych na papier, prawidłowego przygotowania materiałów do druku, doboru właściwych  technik i rozwiązań, a także przygotowania profesjonalnego port folio.Planowany znaczny wymiar zajęć praktycznych w następujących obszarach :

 • Realizacja wizualizacji zaprojektowanych pomieszczeń obiektów mieszkalnych z możliwością animacji dla klientów indywidualnych i dla deweloperów.
 • Panorama 3D wirtualne spacery po zaprojektowanym wnętrzu mieszkalnym (apartament, loft) dla klientów indywidualnych
 • Wirtualne spacery po wnętrzu użyteczności publicznej zaaranżowanym do sprzedaży (galeria, butik, stoisko na targi)  dla deweloperów i agencji nieruchomości.
 • Graficzne przedstawianie aranżacji pokazujących gotowe rozwiązania do użycia np. w folderze, na stronie www. W prezentacji dla klienta.
 • Graficzne  projekty układów funkcjonalnych wnętrz z uwzględnieniem podziału na np. różne standardy, style, użyte materiały w projekcie.

Daje absolwentowi narzędzia do pracy branży deweloperskiej, biurach nieruchomości , agencjach reklamowych i wielu innych.Po ukończeniu Grafiki komputerowej w architekturze wnętrz absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy w firmach zajmujących się profesjonalnym aranżowaniem wnętrz  jak i  prowadzenia własnej firmy.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do absolwentów różnych kierunków studiów wyższych, posiadających podstawowe umiejętności obsługi komputerów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w dziedzinie projektowania i sprawnego posługiwania się programami graficznymi. Adresatami kierunku są także osoby, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z  szeroko rozumianą architekturą wnętrz.

Kadra dydaktyczna:
Grono   wykładowców składa się z  kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Humanistycznej  we Wrocławiu  oraz z  praktyków  branży wnętrzarskiej z bogatym doświadczeniem i kreatywnym podejściem do zadań związanych z projektowaniem wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznych.
Kierownikiem merytorycznym studiów jest dr inż. arch. Przemysław Wojsznis


Program studiów :

I. PODSTAWY PROJEKTOWANIA

1. Współczesny design

2. Podstawy kompozycji

3. Percepcja wnętrza

4. Zasady projektowania wnętrz

II. GRAFICZNE PRORGAMY UŻYTKOWE

1. Wprowadzenie do komputerowego projektowania graficznego - prezentacja możliwości nowoczesnego oprogramowania w architekturze wnętrz

2. Programy użytkowe w grafice (Photoshop Extended CS6) - przygotowanie elementów wnętrza poprzez obróbkę komputerową

3. Archicad w projektowaniu wnętrz - wykonywanie inwentaryzacji, projektów remontów, przebudów i wnętrzarskich z zastosowaniem norm i przepisów rysunku technicznego na bazie programu Archicad

3. Blender  – dowolne kształtowanie przestrzeni architektonicznej, detalu, mebla z zastosowaniem wizualizacji z użyciem materiałów, oświetlenia  i faktury  30

4. Fotorealistyczny rendering przestrzeni i obiektów w programie Artlantis lub Blender

5.Witrualne spacery z wykorzystaniem oprogramowania Unreal.

6. Modelowanie parametryczne i druk 3D w środowisku Grassphoper oraz przygotowanie modeli do druku na drukarkach 3D.

7. Fotorealisttyczna wizualizacja ogrodów w programie Lumon.

III. GRAFIKA W BIZNESIE  

1.Techniki kreatywne

2. Podstawy strategii i komunikacji

3. Praca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

IV. SEMINARIUM DYPLOMOWE

W ramach seminarium słuchacze przygotowują projekty dyplomowe pod opieką merytoryczną  promotorów.

Organizacja i przebieg zajęć:

Studia podyplomowe  trwają jeden rok. Zajęcia są realizowane w trakcie zjazdów sobotnio – niedzielnych w godz. 9.00-16.00. Spotkania odbywają się średnio 2 razy w miesiącu .

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie projektu graficznego oraz zdanie egzaminu końcowego obejmującego obronę pracy. Absolwenci uzyskują, zgodnie z ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu.

Zasady rekrutacji:
Dokumenty

 • karta zgłoszenia,
 • dwie fotografie,
 • odpis dyplomu studiów wyższych,
 • potwierdzenie opłaty wpisowej na konto Wyższej Szkoły Humanistycznej
  PKO numer 34 1440 1156 0000 0000 0158 5061,
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w biurze rekrutacyjnym).

Opłaty

 • wpisowe - 0 zł -  promocja  
 • 3900 zł ( 10 rat po 390 ł )


* warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest odpowiednia liczba kandydatów na danym kierunku studiów.

WSH PKIW CERT EIG DAES

Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości Wapol

ul. Robotnicza 72B., 53-608 Wrocław
tel./fax (71) 782 22 22, tel. kom. 502 450 982

Copyright © 2007-2018 Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości WAPOL we Wrocławiu Projekt i wykonanie: ITRONIC