Facebook

Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny
w przedsiębiorstwie

EDYCJA : 6

Okres nauki: 2 semestry (216 godz.)

Rekrutacja:
tel. (071) 78 338 28, 608 051 311608 051 311
Wrocław ul. Robotnicza 70B

e-mail: podyplomowe@humanistyczna.pl

pobierz: karta zgłoszenia

organizowane przez
Wyższą Szkołą Humanistyczną we Wrocławiu


Studia organizowane są przy współpracy z
Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej S.A.
w Warszawie

Charakterystyka szkoły

Organizacja i przebieg zajęć:
Studia Podyplomowe obejmują 216 godzin zajęć dydaktycznych, wykładów, seminariów, ćwiczeń i testów wiedzy. Nauka trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu.

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych wykładowców-praktyków z dziedziny kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu oraz Polskiego Instytut Kontroli Wewnętrznej.

W ramach Studiów słuchacze zobowiązani są do zaliczeń egzaminów objętych programem Studiów oraz obrony pracy dyplomowej. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów Podyplomowych  Wyższej Szkoły Humanistycznej również certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (zdobycie kwalifikacji Audytora Wewnętrznego II stopnia) oraz wpis  na KRAJOWĄ LISTĘ KONTROLERÓW WEWNĘTRZNYCH.Mają możnść starania się o międzynarodowe certyfikaty CICA oraz CCS  w trybie zwolnienia z egzaminu.

Szczegółowe informacje : www.pikw.pl  oraz www.iic-polska.pl. Jreneusz Jabłoński CICA Dyrektor Operacyjny Office + 48 22 620 95 40+ 48 22 620 95 40 Mobile +48 695 761 711+48 695 761 711 e-mail i.jablonski@pikw.pl

Program studiów m.in. obejmuje:

 1. Metodyka przeprowadzenia audytu:
  • Przygotowanie planu audytu
  • Przygotowanie programu zadania audytowego
  • Przeprowadzenie zadania audytowego
  • Składanie sprawozdań
  • Czynności sprawdzające (Audyt sprawdzający)
 2. Standardy audytu wewnętrznego
  • Standardy ogólne - organizacja
  • Standardy szczegółowe - wykonywanie zawodu
  • Standardy szczegółowe - realizacja audytu wewnętrznego
 3. Oszacowanie ryzyka
  • Identyfikacja, analiza i zarządzanie ryzykiem w standardach międzynarodowych i w standardach audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Pojęcie istotności w audycie
  • Definicje i zrozumienie podstawowych terminów z analizy ryzyka
  • Zastosowanie analizy ryzyka w audycie wewnętrznym
 4. Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie
 5. Rachunkowość finansowa  
  Normy prawne rachunkowości
  Organizacja zasad rachunkowości
  Sprawozdawczość finansowa i jej elementy
  Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
 6. Rachunkowość zarządcza
 7. Zarządzanie finansami
 8. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
 9. Audyt informatyczny
 10. Umiejętności interdyscyplinarne
  Komunikacja werbalna i niewerbalna
  Zasady postępowania z różnymi typami klientów
 11. Seminarium dyplomowe

Informacje dodatkowe

Adresatami studiów są pracownicy komórek audytu wewnętrznego przedsiębiorstw a także osoby, które pragną w przyszłości związać swoją karierę z uaudytem wewnętrznym. W szczególności studium jest skierowane do księgowych, specjalistów rachunkowości zarządczej, analityków biznesowych, controllerów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką audytu wewnętrznego oraz kontroli w przedsiębiorstwach. W latach 2007-2013 są realizowane liczne projekty  z funduszy unijnych. W czasie realizacji i rozliczenia  projektów bardzo czesto są włączane procedury audytorskie co bardzo poszerza obszar zatrudnienia dla adsolwentów tego kierunku. Uczestnikami mogą być osoby z wykształceniem wyższym, ( co najmniej licencjackim).

Kryteria przyjęć:

 • karta zgłoszenia,
 • dwie fotografie,
 • odpis dyplomu studiów wyższych,
 • potwierdzenie opłaty wpisowej na konto Wyższej Szkoły Humanistycznej,
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w biurze rekrutacyjnym).

Opłaty

 • wpisowe - 150 zł
 • 3500 zł ( 10 rat po 350

Warunkiem uruchomienia kierunku jest minimalna liczba zgłoszeń

 

Wpłaty należy dokonać na konto Wyższej Szkoły Humanistycznej:
Nordea Bank Polska S.A. 34 1440 1156 0000 0000 0158 5061

 

Dojazd
ul. Robotnicza 70B- autobusy: 107, 109, 132,  142, 149, 406, 409 i tramwaj linii 23

WSH PKIW CERT EIG DAES

Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości Wapol

ul. Robotnicza 72B., 53-608 Wrocław
tel./fax (71) 782 22 22, tel. kom. 502 450 982

Copyright © 2007-2018 Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości WAPOL we Wrocławiu Projekt i wykonanie: ITRONIC