Facebook

Audyt energetyczny i certyfikacja

EDYCJA : 5

Okres nauki: 2 semestry (250 godz.)

Rekrutacja:
tel. (071) 78 338 28, 608 051 311608 051 311
ul. Robotnicza 70B

e-mail: podyplomowe@humanistyczna.pl

pobierz: karta zgłoszenia

 

Studia organizowane przez
Wyższą Szkołę Humanistyczną we Wrocławiu


Organizacja i przebieg zajęć
Studia Podyplomowe obejmują 250 godzin zajęć dydaktycznych: wykładów, seminariów, ćwiczeń i testów wiedzy.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu. Nauka trwa 2 semestry.

Szczegóły o kierunku
Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe z tytułem magistra lub inżyniera ( architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne), które są zainteresowane wykonywaniem analizy pozwalającej ocenić poziom zużycia energii w budynku oraz wskazania możliwości poprawy istniejącego stanu. Osoba, która ukończy studia podyplomowe zgodnie z ustawą Prawa budowlanego uzyskuje kwalifikacje do sporządzania świadectw charakterystki energetycznej budynków.

Zgoda Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PROGRAM STUDIÓW
Lp. Grupa przedmiotów Liczba godzin
I Podstawy prawne
1. Aspekty formalno- prawne oceny energetycznej budynków 5
II Podstawy budownictwa i fizyki budowli
1. Budownictwo oszczędne i pasywne 10
2. Fizyka budowli 30
3. Projektowanie budynków z uwzględnieniem klasy energetycznej 10
III Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo
1. Konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła ciepła 10
2. Systemy ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody 30
IV Wentylacja i klimatyzacja
1. Systemy wentylacji i klimatyzacji 15
V Instalacje oświetleniowe
1. Instalacje oświetleniowe budynków 10
VI Energia w budynkach
1. Oszczędność energii elektrycznej w budynkach 8
VII Termomodernizacja budynków
1. Termomodernizacja budynków 10
2. Analiza ekonomiczna opłacalności rozwiązań 10
VIII Certyfikacja i audyt energetyczny
1. Charakterystyka energetyczna budynków i urządzeń 45
2. Audyt energetyczny budynków i urządzeń 45
3. Seminarium dyplomowe i egzamin 12
Ogółem 250

 

Informacje dodatkowe

Studium jest adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie.

Kryteria przyjęć do Studium:

  • podanie,
  • dwie fotografie,
  • odpis dyplomu studiów wyższych,
  • potwierdzenie opłaty wpisowej na konto Wyższej Szkoły Humanistycznej,
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w biurze rekrutacyjnym).

Opłaty

  • wpisowe: 150 zł
  • 3800zł ( 10 rat po 380zł )

Wpłaty należy dokonać na konto Wyższej Szkoły Humanistyczej:
Nordea Bank Polska S.A. 34 1440 1156 0000 0000 0158 5061

 

Dojazd
ul. Robotnicza 70B,- autobusy: 107, 109, 132,142, 149, 406, 409 i tramwaj linii 23

WSH PKIW CERT EIG DAES

Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości Wapol

ul. Robotnicza 72B., 53-608 Wrocław
tel./fax (71) 782 22 22, tel. kom. 502 450 982

Copyright © 2007-2018 Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości WAPOL we Wrocławiu Projekt i wykonanie: ITRONIC