Facebook

Kurs zarządzanie nieruchomościami

Okres nauki: 90 godz. wykładów i ćwiczeń

Kurs przygotowuje do profesjonalnego zarządzania nieruchomościami zarówno o charakterze mieszkalnym jak i komercyjnym . Słuchacze poznają zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i budownictwa w obszarze gospodarowania nieruchomościami. W ramach programu kursu uczestnicy  zdobywają  umiejętności związane z bezpośrednią obsługą nieruchomości i prowadzeniem działalności zarządcy.

Charakterystyka kursu

Informacje organizacyjne
Kurs odbywać się będzie w systemie weekendowym w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.30 przez 5 tygodni.  Zajęcia
prowadzone w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej ul. Robotnicza 70B .

Szczegóły o kierunku
Kurs przeznaczony jest dla :

 • kandydatów  na zarządców i administratorów nieruchomościami
 • członków wspólnot mieszkaniowych,
 • administratorów w zasobach spółdzielni mieszkaniowych,
 • zarządców budynków komunalnych,
 • pracowników nieruchomości publicznych i instytucjonalnych i komercyjnych,
 • wszystkich pozostałych osób, które chciałyby podjąć pracę w charakterze zarządcy nieruchomości.

Program kursu obejmuje między innymi:

 1. Obsługa prawna  związana z zarządzaniem nieruchomościami
 2. Zasady bieżącej eksploatacji nieruchomości
 3. Analiza finansowo - ekonomiczna
 4. Gospodarka nieruchomościami
 5. Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji
 6. Umowa o zarządzanie nieruchomością
 7. Plan zarządzania nieruchomością
 8. Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
 9. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
 10. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
 11. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi.

 

Zajęcia prowadzone będą w formie teoretycznych wykładów i praktycznych ćwiczeń. Wykładowcami kursu są specjaliści z zakresu prawa, ekonomii oraz praktycy (posiadający licencję zarządcy nieruchomościami) z wieloletnim doświadczeniem.

Po ukończonym kursie uczestnik otrzymuje:

 • dyplom
 • zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012r.

 

Informacje dodatkowe

Opłaty

Koszt kursu wynosi 950 zł wraz z materiałami.

Należność za kurs można wpłacić osobiście w naszym biurze lub przelać na konto:

PKO   numer: 34 1440 1156 0000 0000 0158 5061

Zapisy :

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. 608 - 051 -311

e – mail wapol@wapol.pl

Dojazd (miejsce wykładów)

ul. Robotnicza 70 B
autobus nr: 107, 109, 132, 142, 149, 406, 409 i tramwaj 23

 

WSH PKIW CERT EIG DAES

Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości Wapol

ul. Robotnicza 72B., 53-608 Wrocław
tel./fax (71) 782 22 22, tel. kom. 502 450 982

Copyright © 2007-2018 Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości WAPOL we Wrocławiu Projekt i wykonanie: ITRONIC