Facebook

KURS POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

okres nauki: 90 godz. wykładów i ćwiczeń

Kurs przygotowuje do pracy w branży związanej z obrotem  nieruchomościami zarówno o charakterze mieszkalnym jak i komercyjnym . Słuchacze poznają zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i budownictwa w obszarze gospodarowania nieruchomościami. Program kursu kładzie duży nacisk na zagadnienia związane ze specjalistyczną wiedzą dotyczącą funkcjonowania rynku nieruchomości i zasad obrotu nieruchomościami. Uczestnicy  zdobywają  wiedzę i umiejętności niezbędne w codziennej pracy biura obrotu nieruchomościami.

Charakterystyka kursu

Informacje organizacyjne:
Kurs odbywać się będzie w systemie weekendowym w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.30 przez 5 tygodni.   Zajęcia prowadzone są w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej ul. Robotnicza 70B .

Szczegóły o kierunku:
Kurs przeznaczony jest dla :

 • osób planujących podjęcie pracy w biurze nieruchomości,
 • pracowników działów sprzedaży w firmach deweloperskich,
 • osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w tym zakresie,
 • zarządców budynków komercyjnych,
 • pracowników biur nieruchomości ,
 • wszystkich  osób zainteresowanych wiedzą z zakresu obrotu nieruchomościami,

Program kursu obejmuje między innymi:

I

PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA

30

1.

Prawo cywilne

5

2.

Podstawy prawa rzeczowego.

5

3.

Przepisy regulujące obrót nieruchomościami

4

4.

Źródła informacji o nieruchomościach

6

5.

Gospodarka przestrzenna

2

6.

Gospodarka nieruchomościami - ustawa

6

7.

Ochrona danych osobowych

2

II

PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

8

1.

Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości

4

2.

Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji

4

III

PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ.

8

1.

Podstawy budownictwa.

4

3.

Procesy inwestycyjne w budownictwie

2

4.

Eksploatacja nieruchomości

2

IV

POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

4

1.

Status  pośrednika w obrocie nieruchomościami

Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami

2

2.

Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami

2

V

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

20

1.

Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami.

2

2.

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

4

3.

Umowa na wyłączność i system MLS

2

4.

Podatki i opłaty związane z nieruchomościami.

4

5.

Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami

4

6.

Notariusz w obrocie nieruchomościami. Księgi wieczyste

4

VI

PROCEDURY W OBROCIE NIERUCHOMOSCIAMI

24

1.

Wynajem lokalu na cele mieszkalne lub komercyjne

6

2.

Sprzedaż lub kupno  nieruchomości budynkowej

6

3.

Sprzedaż lub kupno  nieruchomości niezabudowanej

6

4.

Doradztwo na rynku nieruchomości

2

5.

Psychologia sprzedaży i techniki sprzedaży

4

 

Ogółem

94

Zajęcia prowadzone będą w formie teoretycznych wykładów i praktycznych ćwiczeń. Wykładowcami kursu są specjaliści z zakresu prawa, ekonomii oraz praktycy (posiadający licencję zarządcy nieruchomościami) z wieloletnim doświadczeniem.

Po ukończonym kursie uczestnik potrafi:

 • posługiwać się przepisami prawa w obrocie nieruchomościami,
 • pozyskiwać nieruchomości i klientów,
 • zawierać umowy i je realizować,
 • współpracować z innymi pośrednikami, bankami i instytucjami finansowymi,
 • stosować procedury i standardy obowiązujące w pośrednictwie nieruchomościami,
 • prowadzić i udokumentować proces negocjacji warunków umowy,
 • budować swoją karierę w branży nieruchomości.

Po ukończonym kursie uczestnik otrzymuje:

 • dyplom
 • zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012r.

 

Informacje dodatkowe:

Opłaty:

Koszt kursu wynosi 950 zł wraz z materiałami.

Należność za kurs można wpłacić osobiście w naszym biurze lub przelać na konto:

PKO numer :  64 1440 1156 0000 0000 0019 4317

Zapisy :

 • Zgłoszenia telefoniczne :608 -051 311
 • lub e – mail : wapol@wapol.pl

Dojazd (miejsce wykładów)   ul. Robotnicza 70 B
autobus nr: 107, 109, 132, 142, 149, 406, 409 i tramwaj 23

WSH PKIW CERT EIG DAES

Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości Wapol

ul. Robotnicza 72B., 53-608 Wrocław
tel./fax (71) 782 22 22, tel. kom. 502 450 982

Copyright © 2007-2018 Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości WAPOL we Wrocławiu Projekt i wykonanie: ITRONIC